Variabele: Percentage deeltijdarbeid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage deeltijdarbeid

Afkorting

Tauxpt

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

De verhouding tussen het aantal uren volgens contract en de maatman (zie variabele 'Actimman')

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het percentage deeltijdarbeid voor arbeidsprestaties aangegeven bij de RSZPPO is veel minder gebaseerd op het feitelijke arbeidsvolume dan het percentage deeltijdarbeid voor arbeidsprestaties aangegeven bij de RSZ, omdat de RSZPPO-gegevens niet toelaten een homogene periode af te bakenen. Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/