Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

  • Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instellingen van sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • De KSZ hercodeert op anonieme wijze het INSZ in een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_ONEm_Paiements, DWH_ONEm_Suspension, DWH_ONEm_Reduction, DWH_ONEm_ACR

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dankzij dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve gegevensbanken met elkaar worden verbonden.
  • In de meeste gevallen stemt het INSZ met het rijksregisternummer overeen. Er werd een gecodeerd KSZ-nummer (Bisregister- of Terregisternummer) vastgelegd voor de personen die geen rijksregisternummer hebben. Het gaat daarbij om de personen die niet in het Rijksregister zijn ingeschreven maar die wel bij de sociale zekerheid zijn gekend.

Internationale compatibiliteit

/