Variabele: Proportioneel Bedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Proportioneel Bedrag

Afkorting

proportionele_bedrag

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Forfaitair berekende bedrag op de prestaties van de jaren vanaf 1984 die meetellen voor de pensioenberekening.

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/