Variabele: Instelling van sociale zekerheid van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Instelling van sociale zekerheid van het slachtoffer

Afkorting

Csozev

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt de instelling van sociale zekerheid aan waaraan het slachtoffer onderworpen is aan of duidt of het slachtoffer niet onderworpen is.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De werknemers die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid en die krachtens de wet van 10 april 1971 eveneens verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen zijn: niet-inwonende dienstboden voor zover zij per week niet meer dan 24 uren werken bij één of verschillende werkgevers, studenten die tijdens de vakantie werken in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten, occasionele werknemers die minder dan acht uur per week werken voor de behoeften van het huishouden van hun werkgever of zijn gezin, werknemers die bij bepaalde oogsten worden ingezet, op voorwaarde dat ze niet meer dan 25 dagen per jaar worden tewerkgesteld, animatoren, leiders en monitoren van socioculturele manifestaties en sportactiviteiten die daar een loon voor krijgen.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1RSZ 01/01/1999 - 31/12/2004
3HVZ 01/01/1999 - 31/12/2004 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
4RSZPPO 01/01/1999 - 31/12/2004
5Niet onderworpen aan een instelling van sociale zekerheid 01/01/1999 - 31/12/2004