Variabele: Bedrag pensioen Openbaar stelsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag pensioen Openbaar stelsel

Afkorting

bedrag_openbaar

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Definitieve bedrag dat toegekend zal worden voor de prestaties binnen het openbare stelsel.

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/