Variabele: Gepresteerde uren 3

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde uren 3

Afkorting

P_ur300

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle uren met een prestatiecode 3, dus niet alleen van de uren waarvoor de belangrijkste prestatiecode 3 van toepassing is (zie variabele 'Barb300')

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/