Variabele: Detailonderwerp

Een verbetering voorstellen

Naam

Detailonderwerp

Afkorting

Detail_onderwerp

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Het detailonderwerp is op zijn beurt een verdere verfijning van de specialisatie.

Wordt vanaf 2017 ingevuld door het hoger onderwijs.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/