Variabele: Aantal voltijdse werknemers

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal voltijdse werknemers

Afkorting

W67_LOCALFTE

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Aantal voltijdse werknemers in de lokale site. De lokale site is bijvoorbeeld een lokale school die afhangt van het departement onderwijs of een gevangenis dat afhangt van de FOD justitie.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/