Variabele: Inrichtende macht

Een verbetering voorstellen

Naam

Inrichtende macht

Afkorting

Pouorg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Inrichtende macht van werkgever in de publieke sector

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven wordt sinds 2003 niet echt meer beheerd.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Privésector 01/01/2003 - 31/12/2016
4Bijzondere gevallen - Inrichtende machten onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
8Bijzondere gevallen - Parlementaire medewerkers 01/01/2011 - 31/12/2016
9Bijzondere gevallen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/04/2013 - 31/12/2016
11Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: landsverdediging 01/01/2003 - 31/12/2010
11Federaal - Defensie 01/01/2011 - 31/12/2016
12Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: rijkswacht 01/01/2003 - 31/12/2010
12Federaal - Politie 01/01/2011 - 31/12/2016
13Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: administratie 01/01/2003 - 31/12/2010
13Federaal - Overheidsdiensten en besturen 01/01/2011 - 31/12/2016
14Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2010
15Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: ondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2010
15Federaal - Overheidsbedrijven 01/01/2011 - 31/12/2016
16Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: andere diensten 01/01/2003 - 31/12/2010
16Federaal - ION - Wetenschappelijke instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
17Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: Federale overheidsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2010
17Federaal - Openbare instellingen SZ 01/01/2011 - 31/12/2016
18Federaal - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
19Federaal - Adviesraden en Bijzondere diensten 01/01/2011 - 31/12/2016
23Vlaams Gewest-Gemeenschap - Administratie 01/01/2011 - 31/12/2016
24Vlaams Gewest-Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
25Vlaams Gewest-Gemeenschap - Overheidsinstellingen buiten BBB 01/01/2011 - 31/12/2016
26Vlaams Gewest-Gemeenschap - IVA met rechtspersoon 01/01/2011 - 31/12/2016
27Vlaams Gewest-Gemeenschap - EVA met rechtspersoon 01/01/2011 - 31/12/2016
28Vlaams Gewest-Gemeenschap - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
29Vlaams Gewest-Gemeenschap - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2011 - 31/12/2016
33Waals Gewest - Administratie 01/01/2011 - 31/12/2016
34Waals Gewest - Onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
35Waals Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2011 - 31/12/2016
36Waals Gewest - Openbare instellingen A 01/01/2011 - 31/12/2016
37Waals Gewest - Openbare instellingen B 01/01/2011 - 31/12/2016
38Waals Gewest - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
39Waals Gewest - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2011 - 31/12/2016
41Vrij onderwijs: kleuter- en lager onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2010
42Vrij onderwijs: ander vrij onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2010
43Brussels Gewest - Administratie 01/01/2011 - 31/12/2016
45Brussels Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2011 - 31/12/2016
46Brussels Gewest - instellingen openbaar nut 01/01/2011 - 31/12/2016
47Brussels Gewest - Gemeenschapsinstellingen (VGC, COCOF en GGC) 01/01/2011 - 31/12/2016
48Brussels Gewest - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
50Religieuzen (niet elders vermeld) 01/01/2003 - 31/03/2003
53Franse Gemeenschap - Administratie 01/01/2011 - 31/12/2016
54Franse Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
55Franse Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2011 - 31/12/2016
56Franse Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2011 - 31/12/2016
58Franse Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
60Internationale instellingen 01/01/2003 - 31/12/2010
63Duitstalige Gemeenschap - Administratie 01/01/2011 - 31/12/2016
64Duitstalige Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
65Duitstalige Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2011 - 31/12/2016
66Duitstalige Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2011 - 31/12/2016
68Duitstalige Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2011 - 31/12/2016
69Duitstalige Gemeenschap - Speciale Diensten 01/01/2011 - 31/12/2016
70DAC-TCT-PRIME 01/01/2003 - 31/12/2010
93Internationale instellingen - Ambassades - Vertegenwoordiging 01/01/2011 - 31/12/2016
94Internationale instellingen - Onderwijs 01/01/2011 - 31/12/2016
99Internationale instellingen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2011 - 31/12/2016