Variabele: Hoofdprestatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdprestatie

Afkorting

Pp_rrn

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende arbeidsprestaties leveren die aangegeven worden bij de RSZ, wordt de belangrijkste prestatie bepaald volgens volgende criteria, in volgorde van belang:

a. Actief op het einde van het kwartaal (Ja/neen)

b. Verbonden met het hoogste brutoloon (normaal +forfaitair loon)

c. Het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/seizoenarbeid, onbekend)

d. Verbonden met het grootste aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid)

e. Verbonden met het grootste aantal gelijkgestelde dagen

f. Eerste in de lijst

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
YJa 01/01/2003 - 31/12/2016
NNee 01/01/2003 - 31/12/2016