Variabele: Begin van de periode van ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Begin van de periode van ongeschiktheid

Afkorting

DDEBUT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt de begindatum van de periode van arbeidsongeschiktheid aan. Bij meerdere periodes wordt de eerste begindatum gekozen (minst recente). Deze periodes zijn niet noodzakelijk aansluitend. Voor het exact aantal dagen arbeidsongeschiktheid, zie variabele aantal_dagen_trim.

 

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet zelden is de arbeidsongeschiktheid beperkt tot één dag, met name de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deze dag wordt vergoed voor het geleden loonverlies (variabele MONTPERTSAL).

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/