Variabele: Referentieperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Referentieperiode

Afkorting

Periode

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de maand ten opzichte van dewelke geïndexeerd moet worden.

Bron

DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De startdatum van de beslissing wordt meegedeeld. Deze datum geeft aan welke index toegepast moet worden op het theoretisch bedrag. 

Internationale compatibiliteit

/