Bron DWH_SPPIS_Loi6_CPAS

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Naam

DWH_SPPIS_Loi6_CPAS

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Coverage/scope

Dit bestand bevat gegevens over de installatiepremies krachtens de organieke OCMW-wet van 23 augustus 2004. Dit is een premie die daklozen moet helpen een woning te bemachtigen en wordt éénmalig uitbetaald.

Periodiciteit

De gegevens worden twee maal per jaar geleverd, in mei en in november. De gegevens geleverd in mei hebben betrekking op de laatste twee kwartalen van het jaar A-2, de gegevens geleverd in november hebben betrekking op de eerste twee kwartalen van het jaar A-1. De actualiseringstermijn bedraagt aldus 15 maanden.

De basisgegevens zijn maandelijkse gegevens. Ze worden aan hun respectievelijke kwartaal toegekend in functie van de begindatum (DPAY1STDAY) en van de einddatum van tussenkomst van het OCMW (DPAYLSTDAY).

 

Observatie eenheid

De installatiepremie vormt de observatie-eenheid.

Structuur

Het INSZ-nummer van de gerechtigde op de maatregel dient als identificatiemiddel.

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hierbij om hetzelfde type OCMW-steun als het verhoogd bestaandsminimum (100%) onder het Recht op Maatschappelijke Integratie (gedefinieerd volgens de wet van 26 mei 2002), maar voor personen die geen recht hebben op een Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp. Zij vallen onder een andere wetgeving.

Het is mogelijk dat personen die een installatiepremie ontvangen, eveneens een leefloon ontvangen.

 

Links

http://mi-is.be/fr