Variabele: INSZ partner

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ partner

Afkorting

INSZ_part

Thema

Handicap, Persoonsgegevens, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Het Identificatie Nummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt. Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_SPFSS_PTN

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Het INSZ nummer komt in de meeste gevallen overeen met het rijkregisternummer. Voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken, werd een gecodeerd KSZ nummer (bisregister-of terregisternummer) bepaald. Het gaat hierbij om mensen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister maar wel gekend zijn bij de sociale zekerheid.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/