Variabele: Einddatum erkenning van de handicap

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum erkenning van de handicap

Afkorting

date_end_recon

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Einddatum van de erkenningsperiode van de handicap

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Bij de Verhoogde kinderbijslag - oude en nieuwe wetgeving kunnen er periodes van erkenning van de handicapvoorkomen die elkaar overlappen. Wanneer er een herziening van de erkenning van de handicap plaatsvond, werd in bepaalde gevallen de vorige periode niet afgesloten waardoor de periodes elkaar kunnen overlappen.
  • Indien de einddatum van de erkenning van de handicap niet gekend is, bevat deze variabele waarde '99991231'.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet, Verhoogde KB nieuwe wet, IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/