Bron DWH_RN_CohabitationLegale

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijks- en KSZ-register

Naam

DWH_RN_CohabitationLegale

Geldigheidsperiode

31/12/2014 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de gegevens met betrekking tot het wettelijk samenwonen van personen woonachtig in België.

Periodiciteit

De persoonskenmerken uit het Rijksregister worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd. Het gaat telkens om een momentopname, namelijk de situatie van het wettelijk samenwonen vanaf het jaar waarin dit persoonsgegeven beschikbaar is (2000) tot op 31 december van het betreffende jaar.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het systeem van het wettelijk samenwonen is vanaf 1 januari 2000 in voege getreden.

Links

/