Variabele: Plaats van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Plaats van het letsel

Afkorting

LOCLES06

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft welk gedeelte van het lichaam getroffen is.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " ARABF " voor de periode vóór 01/01/2005. Het betreft tabel F van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk van kracht sinds 2006.

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
10Hoofd, niet nader gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
11Hoofd (caput), hersenen, hersenzenuwen en hersenbloedvaten 01/01/2017 - ∞
12Aangezicht 01/01/2017 - ∞
13Oog/ogen 01/01/2017 - ∞
14Oor (oren) 01/01/2017 - ∞
15Tanden 01/01/2017 - ∞
18Hoofd, diverse plaatsen gewond 01/01/2017 - ∞
19Hoofd, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
20Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 01/01/2017 - ∞
21Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 01/01/2017 - ∞
29Hals, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
30Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 01/01/2017 - ∞
31Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 01/01/2017 - ∞
39Rug, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
40Romp en organen, niet nader gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
41Borstkas, ribben met schouderbladen en gewrichten 01/01/2017 - ∞
42Borststreek met organen 01/01/2017 - ∞
43Bekken en buik met organen 01/01/2017 - ∞
48Romp, diverse plaatsen gewond 01/01/2017 - ∞
49Romp, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
50Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
51Schouder en schoudergewrichten 01/01/2017 - ∞
52Arm, inclusief elleboog 01/01/2017 - ∞
53Hand 01/01/2017 - ∞
54Vinger(s) 01/01/2017 - ∞
55Pols 01/01/2017 - ∞
58Bovenste ledematen, diverse plaatsen gewond 01/01/2017 - ∞
59Bovenste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
60Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
61Heup en heupgewricht 01/01/2017 - ∞
62Been, inclusief knie 01/01/2017 - ∞
63Enkel 01/01/2017 - ∞
64Voet 01/01/2017 - ∞
65Teen/tenen 01/01/2017 - ∞
68Onderste ledematen, diverse plaatsen gewond 01/01/2017 - ∞
69Onderste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2017 - ∞
70Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
71Gehele lichaam (systemische gevolgen) 01/01/2017 - ∞
78Diverse plaatsen van het lichaam gewond 01/01/2017 - ∞
99Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond 01/01/2017 - ∞