Variabele: Gezinslast

Een verbetering voorstellen

Naam

Gezinslast

Afkorting

Code_gezinslast

Thema

Gezinsgegevens, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Gezinstoestand van de pensioentrekkende. De gezinstoestand kan een invloed hebben op de berekening van de sociale inhoudingen (ZIV inhouding en solidariteitsbijdrage).

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De pensioenuitkeringen die in het Pensioenkadaster zijn opgenomen, bevatten bruto bedragen. Op deze bruto bedragen moeten ook sociale en fiscale bijdragen betaald worden. De percentages voor de bijdrage voor de gezondheidszorg en de solidariteitsbijdrage zijn afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van gezinslast.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Met gezinslast 01/01/2001 - 31/03/2016
2Zonder gezinslast 01/01/2001 - 31/03/2016
0Waarde niet berekenbaar omwille van ontbrekende gegevens of tegenstrijdigheden in het dossier 01/01/2015 - 31/03/2016