Variabele: Arbeidersstatuten

Een verbetering voorstellen

Naam

Arbeidersstatuten

Afkorting

Workerstatus

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code voor bepaalde soorten arbeidsovereenkomsten (voornamelijk RSZPPO) aangegeven in de zonen statuut DMFA. Voor de RSZ ondermeer thuiswerkers, gelimiteerde prestaties, ...

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
A1Artiest met een arbeidsovereenkomst 01/01/2017 - ∞
A2Artiest zonder arbeidsovereenkomst (artikel 1bis) 01/01/2017 - ∞
BVrijwillige brandweerlieden 01/01/2017 - ∞
BAWerknemer tewerkgesteld buiten normale arbeidscircuit 01/07/2020 - ∞
CConciërges 01/01/2017 - ∞ Het gaat om de huisbewaarder of de toezichthouder in een gebouw, waarin hij inwonend is.
DThuiswerker 01/01/2017 - ∞ Het gaat om thuiswerkers, zoals zij gedefinieerd worden in artikel 3.4° van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der werknemers.
D1Thuiswerker Onthaalouder Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞ Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het PC 331.00.10.
D2Thuiswerker Onthaalouder Franse Gemeenschap 01/04/2018 - ∞ Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het PC 332.00.10
EPersoneel van de onderwijsinstellingen in Dimona aangegeven bij een provinciaal of plaatselijk bestuur 01/01/2017 - ∞
ECBedienaars van eredienst en afgevaardigden van de Vrijzinnige Raad 01/01/2022 - ∞
ETTijdelijke statutairen in het onderwijs waarvoor een Dimona-aangifte werd ingediend door een plaatselijke of provinciale overheid 01/04/2017 - ∞
FEBuitenlands kaderlid 01/01/2022 - ∞
LPWerknemers met gelimiteerde prestaties 01/01/2017 - ∞ Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt.  Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, monitoren in de socioculturele sector,... die voor slechts enkele uren worden aangeworven.
MGeneesheren 01/01/2017 - ∞
MAContractuele mandatarissen in een overheidsdienst aan wie een aanvullend voordeel inzake pensioen wordt toegekend. 01/07/2018 - ∞
OPersoneel van de onderwijsinstellingen in Dimona aangegeven bij een werkgever andere dan een provinciaal of plaatselijk bestuur. 01/01/2017 - ∞
PPolitiepersoneel 01/01/2017 - ∞
PCBurgerpersoneel van de politie 01/01/2017 - ∞
PJErkend beroepsjournalist 01/04/2021 - ∞
RMReservemilitair 01/07/2020 - ∞
SSeizoenarbeider 01/01/2017 - ∞
SATechnisch en administratief beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2017 - ∞
SPOperationeel beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2017 - ∞
SSStatutairen die stage lopen en niet onderworpen zijn aan een pensioenregeling van de overheidssector 01/10/2017 - ∞
TTijdelijke werknemer 01/01/2017 - ∞ Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren (dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een werkgever).
TSTijdelijke statutairen in het onderwijs, bezoldigd door een gemeenschap of door een universiteit, een hogeschool of een plaatselijke of provinciale overheid. 01/04/2017 - ∞
TWWerkzoekende tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976. 01/04/2019 - ∞
VVerplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat niet behoort tot de federale gezondheidssectoren 01/01/2017 - ∞
VAVrijwillige ambulancier of vrijwilliger van de Civiele Bescherming 01/01/2018 - ∞
VFVerplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren 01/01/2017 - ∞
WFPersoneel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren en dat geen verplegend, verzorgend en paramedisch personeel is 01/01/2017 - ∞