Variabele: Postcode

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode

Afkorting

Adres_postcode

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de postcode van de gemeente waar de werkgever gevestigd is.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_Employeur

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het adres van de werkgever is het adres uit de laatste Limosa-melding die door de werkgever werd ingediend in een bepaalde periode. De jaren 2010 tot en met 2018 zijn samengebundeld tot 1 periode. Dit betekent dat voor de periode van 2010 tot en met 2018 enkel het adres uit de laatste melding die door de werkgever werd ingediend, gekend is. Vanaf 2019 wordt telkens het adres uit de laatste melding van het jaar in kwestie weerhouden.

Internationale compatibiliteit

/