Variabele: Modaliteit van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Modaliteit van het letsel

Afkorting

CONTOCCBL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het contact of de modaliteit van het letsel. Het gaat om het element dat het slachtoffer verwondt heeft. Dit beschrijft de manier waarop het slachtoffer verwondt werd (fysiek of psychologisch) door de "materiële agens" die het letsel veroorzaakt heeft. Als er meerdere "contacten" zijn, wordt het contact geregistreerd dat het ergste letsel veroorzaakt heeft.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt ongeveer overeen met de variabele " ARABA " voor de periode vóór 01/01/2005.

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

 

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat