Variabele: INSZ rechtgevende

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ rechtgevende

Afkorting

INSZ_rg

Thema

Kinderbijslag, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van het rechtgevend kind

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In de kinderbijslagregeling voor werknemers en zelfstandigen bestaat er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar. Overheidspersoneel heeft recht op kinderbijslag voor elk kind dat jonger is dan 21 jaar.

Internationale compatibiliteit

/