Variabele: Persoonlijke bijdrageverminderingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Persoonlijke bijdrageverminderingen

Afkorting

Mntdedwr

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

/

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Mntdedwr (montant worker deduction) staat voor de persoonlijke bijdrageverminderingen. De persoonlijke bijdrageverminderingen worden per werknemerslijn berekend , maar aan de hand van een sleutel verdeeld over de tewerkstellingslijnen. In het veld 'divided deduction' is dit aangeduid met code 1.

Internationale compatibiliteit

/