Variabele: Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix)

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix)

Afkorting

NDOSSFX

Thema

/

Definitie/omschrijving

De dossiersuffixen duiden de bijkomende begunstigden van een dossier aan evenals de positie van het gezinslid dat in het kader van de wetgeving inzake maatschappelijke hulp een steun geniet.

Om alle leden van een gezin te identificeren, krijgen deze laatsten eenzelfde dossiernummer.

Het dossiernummer is het centrale gegeven bij de verwerking van de terugbetalingen door de Staat aan de OCMW's. Een dossier kan verschillende begunstigden bevatten die alle betrokken zijn bij de toegekende hulp.

Er is per dossier: één enkel hoofdbegunstigde. De hoofdbegunstigde is de persoon van wie het dossier de naam draagt en die de hulp heeft gevraagd. Hij is de titularis van het dossier. Om alle leden van een gezin te groeperen, krijgen zij eenzelfde dossiernummer.

Om de leden van elkaar te onderscheiden wordt een suffix toegevoegd aan het formuliernummer. Het onderscheid geschiedt aan de hand van een dossierindex die de positie van deze andere begunstigden dan de hoofdbegunstigde aangeeft.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De kwaliteit van de variabele wordt niet gegarandeerd. Op basis van deze variabele is het niet mogelijk om gezinnen opnieuw samen te stellen.

Internationale compatibiliteit

/