Naam instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Naam

DWH_FAT_RGL

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Coverage/scope

/

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de regelingen ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/