Variabele: Cumulatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Cumulatie

Afkorting

Fictif

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Deze code geeft aan dat voor de arbeidsprestatie slechts 1 bijdragevermindering geldt of dat meerdere bijdrageverminderingen gecombineerd worden. In het laatste geval geeft de code van de bijdragevermindering aan om welke combinatie van bijdrageverminderingen het gaat, en vermeldt de variabele 'Bijdrageverminderingen RSZ - bedrag' het gecumuleerd bedrag.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
RReeël 01/01/1997 - 31/12/2002
FFictief 01/01/1997 - 31/12/2002