Variabele: Bijkomstige activiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijkomstige activiteit

Afkorting

HOED

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Geeft informatie over de bijkomstige activiteiten van de loopbaanonderbreker: politiek mandaat, toegelaten cumul met zelfstandige activiteit, opleiding.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
blancoOnbekend 01/01/1998 - ∞
.niet van toepassing 01/01/1998 - ∞
Wpolitiek mandaat / bijkomstige activiteit 01/01/1998 - ∞
Ytoegelaten cumul met zelfstandige activiteit 01/01/1998 - ∞
Zopleidingspremie van 5000 BEF 01/01/1998 - 30/06/2006
Xloopbaanonderbreking zonder uitkeringen 01/10/1998 - 31/12/1998

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.