Variabele: Proportionele Teller

Een verbetering voorstellen

Naam

Proportionele Teller

Afkorting

proportionele_teller

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het aantal werkdagen met betrekking tot het proportionele bedrag voor de jaren vanaf 1984 die meetellen voor de pensioenberekening. 

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/