Variabele: Rechtstoestand van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtstoestand van de entiteit

Afkorting

jursit_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de rechtstoestand van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Normale toestand 01/01/1954 - ∞
1Juridische oprichting 01/01/1954 - ∞
3Vervanging van het nummer 01/01/2008 - ∞
6Stopzetting wegens vervanging van het nummer 01/01/2008 - ∞
10Ontbinding van rechtswege door het verstrijken van de duur 01/01/1954 - ∞
11Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) 01/01/1964 - ∞
12Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding) 01/01/1954 - ∞
13Gerechtelijke ontbinding of nietigheid 01/01/1954 - ∞
14Sluiting van vereffening 01/01/1954 - ∞
15Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1955 - ∞
16Stopzetting activiteit natuurlijke persoon 01/01/1954 - ∞
17Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/2002 - ∞
18Stopgezet in bekendmaking 01/01/2008 - ∞
19Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/2010 - ∞
20Vereniging van aandelen in één hand 01/01/1954 - ∞
21Fusie door overneming 01/01/1954 - ∞
22Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1971 - ∞
23Splitsing 01/01/1968 - ∞
24Splitsing door opslorping 01/01/1981 - ∞
25Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1975 - ∞
26Gemengde splitsing 01/01/1989 - ∞
30Gerechtelijk akkoord voor faling 01/01/1954 - ∞
31Gerechtelijk akkoord na faling 01/01/1971 - ∞
40Voorlopige opschorting van betaling 01/01/1977 - ∞
41Definitieve opschorting van betaling 01/01/1970 - ∞
42Herroeping van de opschorting 01/01/1998 - ∞
43Einde van de opschorting 01/01/1988 - ∞
48Opening faillissement met verschoonbaarheid 01/01/2005 - ∞
49Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/2012 - ∞
50Opening faillissement 01/01/1954 - ∞
51Sluiting faillissement met verschoonbaarheid 01/01/1970 - ∞
52Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/1976 - ∞
53Sluiting faillissement 01/01/1965 - ∞
91Opschorting (gerechtelijke reorganisatie) 01/01/2002 - ∞
100Bekendmaking van de entiteit 01/01/1954 - ∞
111Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/2017 - ∞
112Heropening van de vereffening 01/01/2019 - ∞