Bron DWH_BCE_Entités

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Naam

DWH_BCE_Entités

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de entiteiten die geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De gegevens bevatten informatie over:

  • het begin en einde van een entiteit
  • het adres
  • de activiteitssector
  • de rechtsvorm
  • de rechtstoestand
  • de ondernemersvaardigheden die natuurlijke personen bewezen hebben voor de entiteit
  • de functie die natuurlijke personen of entiteiten uitoefenen in de entiteit
  • de verschillende hoedanigheden die toegestaan zijn door de administratie aan de entiteit
  • de verbanden tussen de entiteit en andere entiteiten en tussen de entiteit en zijn vestigingseenheden

Periodiciteit

Elk jaar wordt een nieuwe versie van het bestand ingeladen in het Datawarehouse AM&SB. Het aangeleverde bestand bevat alle informatie over de entiteiten. Dit bestand wordt opgedeeld in jaarbestanden. Een entiteit wordt opgenomen in een bepaald jaarbestand als de entiteit in dat jaar nog lopende was.

Observatie eenheid

De geregistreerde entiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet alle ondernemingen die geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen voldoen aan de nieuwe definitie van een onderneming, zoals opgesteld in het Wetboek van economisch recht. Daarom is vanaf 1 november 2018 niet langer sprake van een 'onderneming' maar van een 'geregistreerde entiteit'. Zie hier voor meer duiding.

Links

Meer informatie kan u vinden op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.