Variabele: Paritair Comité

Een verbetering voorstellen

Naam

Paritair Comité

Afkorting

Nr_cp

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Het nummer van het paritaire comité (en eventueel subcomité) waaronder de werknemer ressorteert

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het nummer van het paritair comité wordt bepaald in functie van de economische activiteit van de onderneming. Toch is het paritair comité niet steeds voor alle werknemers van eenzelfde werkgever hetzelfde.

De variabele nr. Paritair Comité in de RSZ-LATG-databank werd aanvankelijk weinig betrouwbaar geacht, en bijgevolg niet door de RSZ gebruikt voor de aanmaak van statistieken. Anderzijds werd deze variabele steeds vaker gecontroleerd, en ook meer ingevuld door de werkgevers. Deze variabele wordt ook geconfronteerd met het kengetal van de werkgeverscategorie. Als deze beide codes onverenigbaar zijn, wordt dit gesignaleerd aan de werkgever, en wordt het nummer van het paritair comité al dan niet aangepast. De werkgever kan een bepaalde toewijzing ook betwisten, met name bij de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), die een advies verleent, eventueel na inspectie ter plaatse. Ook de code-lijst met de nrs. van de Paritaire Comités is vastgelegd door deze dienst van de FOD WASO.

Vanaf 2003 wordt het nr. Paritair comité meer systematisch opgevraagd. De kwaliteit van het gegeven blijkt behoorlijk te zijn.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
100Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden 01/01/2017 - ∞
101Nationale Gemengde Mijncommissie 01/01/2017 - ∞
102Paritair Comité voor het groefbedrijf 01/01/2017 - ∞
102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 01/01/2017 - ∞
102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 01/01/2017 - ∞
102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2017 - ∞
102.06Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 01/01/2017 - ∞
102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2017 - ∞
102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2017 - ∞
102.10Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2017 - ∞
102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2017 - ∞
104Paritair Comité voor de ijzernijverheid 01/01/2017 - ∞
105Paritair Comité voor de non-ferro metalen 01/01/2017 - ∞
106Paritair Comité voor het cementbedrijf 01/01/2017 - ∞
106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken 01/01/2017 - ∞
106.02Paritair Subcomité voor de betonindustrie 01/01/2017 - ∞
106.03Paritair Subcomité voor de vezelcement 01/01/2017 - ∞
107Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters 01/01/2017 - ∞
109Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2017 - ∞
110Paritair Comité voor de textielverzorging 01/01/2017 - ∞
111Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 01/01/2017 - ∞
112Paritair Comité voor het garagebedrijf 01/01/2017 - ∞
113Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf 01/01/2017 - ∞
113.04Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 01/01/2017 - ∞
114Paritair Comité voor de steenbakkerij 01/01/2017 - ∞
115Paritair Comité voor het glasbedrijf 01/01/2017 - ∞
116Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
117Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
118Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 01/01/2017 - ∞
119Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 01/01/2017 - ∞
120Paritair Comité voor de textielnijverheid 01/01/2017 - ∞
120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers 01/01/2017 - ∞
120.02Paritair Subcomité voor de vlasbereiding 01/01/2017 - ∞
120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen 01/01/2017 - ∞
121Paritair Comité voor de schoonmaak 01/01/2017 - ∞
124Paritair Comité voor het bouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
125Paritair Comité voor de houtnijverheid 01/01/2017 - ∞
125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen 01/01/2017 - ∞
125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 01/01/2017 - ∞
125.03Paritair Subcomité voor de houthandel 01/01/2017 - ∞
126Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking 01/01/2017 - ∞
127Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 01/01/2017 - ∞
128Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten 01/01/2017 - ∞
128.01Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen 01/01/2017 - ∞
128.02Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers 01/01/2017 - ∞
128.03Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid 01/01/2017 - ∞
128.05Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder 01/01/2017 - ∞
129Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton 01/01/2017 - ∞
130Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 01/01/2017 - ∞
132Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 01/01/2017 - ∞
133Paritair Comité voor het tabaksbedrijf 01/01/2017 - ∞
136Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 01/01/2017 - ∞
139Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 01/01/2017 - ∞
140Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 01/01/2017 - ∞
140.01Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 01/01/2017 - ∞
140.02Paritair Subcomité voor de taxi's 01/01/2017 - ∞
140.03Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden 01/01/2017 - ∞
140.04Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens 01/01/2017 - ∞
140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing 01/01/2017 - ∞
142Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 01/01/2017 - ∞
142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen 01/01/2017 - ∞
142.02Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen 01/01/2017 - ∞
142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier 01/01/2017 - ∞
142.04Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten 01/01/2017 - ∞
143Paritair Comité voor de zeevisserij 01/01/2017 - ∞
144Paritair Comité voor de landbouw 01/01/2017 - ∞
145Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
146Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
148Paritair Comité voor het bont en kleinvel 01/01/2017 - ∞
149Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 01/01/2017 - ∞
149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie 01/01/2017 - ∞
149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk 01/01/2017 - ∞
149.03Paritair Subcomité voor de edele metalen 01/01/2017 - ∞
149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel 01/01/2017 - ∞
152Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs 01/01/2017 - ∞
152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
200Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 01/01/2017 - ∞
201Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel 01/01/2017 - ∞
202Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 01/01/2017 - ∞
202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 01/01/2017 - ∞
203Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 01/01/2017 - ∞
205Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen 01/01/2017 - ∞
207Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
209Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 01/01/2017 - ∞
210Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 01/01/2017 - ∞
211Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
214Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid 01/01/2017 - ∞
215Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2017 - ∞
216Paritair Comité voor de notarisbedienden 01/01/2017 - ∞
217Paritair Comité voor de casinobedienden 01/01/2017 - ∞
219Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 01/01/2017 - ∞
220Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 01/01/2017 - ∞
221Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid 01/01/2017 - ∞
222Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 01/01/2017 - ∞
223Nationaal Paritair Comité voor de sport 01/01/2017 - ∞
224Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 01/01/2017 - ∞
225Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 01/01/2017 - ∞
225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
226Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 01/01/2017 - ∞
227Paritair Comité voor de audiovisuele sector 01/01/2017 - ∞
300Nationale Arbeidsraad 01/01/2017 - ∞
301Paritair Comité voor het havenbedrijf 01/01/2017 - ∞
301.01Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd 01/01/2017 - ∞
301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent 01/01/2017 - ∞
301.03Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde 01/01/2017 - ∞
301.04Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort 01/01/2017 - ∞
301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort 01/01/2017 - ∞
302Paritair Comité voor het hotelbedrijf 01/01/2017 - ∞
303Paritair Comité voor het filmbedrijf 01/01/2017 - ∞
303.01Paritair Subcomité voor de filmproductie 01/01/2017 - ∞
303.03Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 01/01/2017 - ∞
304Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 01/01/2017 - ∞
306Paritair Comité voor het verzekeringswezen 01/01/2017 - ∞
307Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 01/01/2017 - ∞
308Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie 01/01/2017 - ∞
309Paritair Comité voor de beursvennootschappen 01/01/2017 - ∞
310Paritair Comité voor de banken 01/01/2017 - ∞
311Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken 01/01/2017 - ∞
312Paritair Comité voor de warenhuizen 01/01/2017 - ∞
313Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten 01/01/2017 - ∞
314Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 01/01/2017 - ∞
315Paritair Comité voor de handelsluchtvaart 01/01/2017 - ∞
315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector 01/01/2017 - ∞
315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 01/01/2017 - ∞
315.03Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer 01/01/2017 - ∞
316Paritair Comité voor de koopvaardij 01/01/2017 - ∞
317Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 01/01/2017 - ∞
318Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 01/01/2017 - ∞
318.01Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
319Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 01/01/2017 - ∞
319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
320Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen 01/01/2017 - ∞
321Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 01/01/2017 - ∞
322Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/01/2017 - ∞
322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/01/2017 - ∞
323Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden 01/01/2017 - ∞
324Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
325Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen 01/01/2017 - ∞
326Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 01/01/2017 - ∞
327Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/01/2017 - ∞
327.01Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/01/2017 - ∞
327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie 01/01/2017 - ∞
327.03Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
328.01Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest 01/01/2017 - ∞
328.02Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
328.03Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
329Paritair Comité voor de socio-culturele sector 01/01/2017 - ∞
329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
329.03Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties 01/01/2017 - ∞
330Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 01/01/2017 - ∞
330.01.10Paritair sub-subcomité voor de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen 01/01/2017 - ∞
330.01.20Paritair sub-subcomité voor de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden 01/01/2017 - ∞
330.01.30Paritair sub-subcomité voor de thuisverpleging 01/01/2017 - ∞
330.01.41Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.42Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Waalse Gewest en de Franstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.51Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.52Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Waalse Gewest en de Franstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.53Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.54Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Waalse Gewest en de Franstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.55Paritair sub-subcomité voor de diensten voor bloed van het Rode kruis van België 01/01/2017 - ∞
330.02Paritair Subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/01/2017 - ∞
330.03Paritair Subcomité voor de tandprothesen 01/01/2017 - ∞
330.04Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het sociaal federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van de inrichtingen voor tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- hulpdiensten, de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, de kabinetten van kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de andere paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten, de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de laboratoria, de medische controlediensten, 01/01/2017 - ∞
331Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector 01/01/2017 - ∞
331.00.10Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse kinderopvang 01/01/2017 - ∞
331.00.20Paritair sub-subcomité voor de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie 01/01/2017 - ∞
332Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 01/01/2017 - ∞
332.00.10Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de buitenschoolse kinderopvang, de kinderkribben, de ouderlijke kinderkribben, de thuisopvang van zieke kinderen, de gemeentelijke kinderopvanghuizen, de "maisons d'enfants", de gelegenheidsopvang, de regelmatige opvang met flexibel tijdschema, de noodopvang, de "haltes-garderies", de "farandolines", de "haltes-accueils", de peutertuinen, de diensten voor de erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞
332.00.20Paritair sub-subcomité voor de diensten die hulp verlenen aan justiciabelen, de diensten die hulp verlenen aan gevangenen, de erkende centra voor algemeen welzijnswerk Cocof, de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, de erkende centra voor maatschappelijk werk RW, de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, de diensten voor onderling hulpbetoon, de diensten voor preventie en gezondheidsopvoeding, de centra voor geboorteregeling, de centra voor gezondheid en de diensten voor de gezondheidspromotie op school, de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ploegen "SOS - Kinderen", de sociale diensten, de centra voor tele-onthaal, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen, de diensten voor adoptie, de hulp aan slachtoffers, de "Espaces-Rencontres", de "télévigilance" 01/01/2017 - ∞
333Paritair Comité voor toeristische attracties 01/01/2017 - ∞
334Paritair Comité voor de openbare loterijen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd). 01/01/2017 - ∞
335Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2017 - ∞
336Paritair Comité voor de vrije beroepen 01/01/2017 - ∞
337Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector 01/01/2017 - ∞
339Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting 01/01/2017 - ∞
339.01Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest 01/01/2017 - ∞
339.02Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
339.03Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
340Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 01/01/2017 - ∞
341Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 01/01/2017 - ∞