Bron DWH_BCSS_Revenu

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Naam

DWH_BCSS_Revenu

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Coverage/scope

  • Het bestand DWH_BCSS_Revenu bevat gegevens inzake inkomen dat beschikbaar is in het DWH AM&SB via volgende instellingen: RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA, RVP, NIC, RIZIV, FAO, FBZ, FOD SZ, POD MI, RKW, FAMIFED, FEDRIS en FPD.
  • Het bestand DWH_BCSS_Revenu bevat zowel inkomen uit arbeid als inkomen uit uitkeringen.

Periodiciteit

De gegevens worden opgeslagen per jaar.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

Er bestaat een bestand DWH_BCSS_Revenu per jaar. Per persoon worden alle inkomens, zowel uit arbeid als uit uitkeringen, van het betrokken jaar geregistreerd. Een persoon kan dus slechts één record per jaar hebben.

Bijzonderheden/opmerkingen

Het inkomen uit deze variabelen is bepaald voor de periode waarop het betrekking heeft (= referteperiode) en niet voor de periode waarin het is betaald.

Links

/