Naam instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Naam

DWH_SPPISFSE

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - 30/06/2015

Coverage/scope

De gegevens uit het ESF-bestand hebben betrekking op de personen die bij een OCMW zijn ingeschreven, die hierdoor van activeringsmaatregelen hebben genoten (aan projecten hebben deelgenomen) die door organisaties worden uitgevoerd die gedeeltelijk door het Europees Sociaal Fonds worden gefinancierd. De projecten van deze organisaties hebben tot doel ofwel een opleiding te geven aan de begunstigde, ofwel hem / haar tewerk te stellen.

Periodiciteit

De basisgegevens worden één maal per jaar aan de KSZ overgemaakt.

Observatie eenheid

  • Activering van een OCMW-begunstigde naar aanleiding van een ESF-financiering
  • Een deelnemer kan meermaals in dit bestand voorkomen voor zover hij aan verschillende projecten heeft deelgenomen.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Er worden elk jaar nieuwe projecten opgestart omdat de huidige ESF-programmering tot 2013 loopt. De begunstigden van deze activeringsmaatregelen zijn in hoofdzaak de gerechtigden op artikel 60 (90%).

Links

http://www.mi-is.be/