Variabele: Percentage van de voorheffing

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage van de voorheffing

Afkorting

Perc_bedrijfsvoorheffing

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Percentage van de bedrijfsvoorheffing

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle wettelijke rust- en overlevingspensioen zijn in principe belastbaar in de inkomensbelasting. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op deze belasting en wordt ingehouden door de uitbetalingsinstelling van het pensioen. Op het brutobedrag van het pensioen worden nog een aantal sociale en fiscale inhoudingen verricht zoals de ZIV inhouding, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.
  • Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt onder andere rekening gehouden met het totaal belastbaar pensioenbedrag, de burgerlijke staat, het inkomen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, het aantal kinderen ten laste en het aantal andere personen ten laste.
  • De inhoudingen zijn vastgelegd in bedrijfsvoorheffingschalen.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/