Variabele: Einddatum van betaling

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum van betaling

Afkorting

EIND_BET

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Einddatum van de betaling van de kinderbijslagen per rechtgevend kind.

Bron

DWH_ONAFTS

Instelling

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 30/06/2014

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De gegevens van de RKW worden jaarlijks geleverd, maar worden toegewezen aan trimesters op basis van de begin- en einddatum van betaling.
  • Bij werknemers en overheidspersoneel wordt het recht op kinderbijslag trimestrieel vastgesteld. Dit betekent dat wanneer een recht op kinderbijslag bestaat in een referentiemaand, dit recht ook blijft bestaan voor het lopende trimester en het daaropvolgende trimester, tenzij het recht een einde neemt. In de meeste gevallen zal de einddatum van betaling bijgevolg samenvallen met de einddatum van het trimestrieel vastgesteld recht.
  • De einddatum van betaling kan al bijgewerkt zijn door de RKW omwille van een terugvordering van kinderbijslag. Eens ingeladen in het DWH AM&SB wordt er echter niets meer gewijzigd aan de gegevens.

Internationale compatibiliteit

/