Variabele: Loopbaancode

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaancode

Afkorting

CARCOD

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsprestatie, Beroepsziekte, Brugpensioenen, Invaliditeit, Loopbaan, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft per loopbaanjaar de loopbaangegevens.

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription, DWH_SIGEDIS_Période, DWH_SIGEDIS_Droit

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De loopbaancodes 500 en 501 verwijzen naar de periodes behoud van rechten (Droit-bestand). Voor deze gegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum gekend. De codes 524 en 912 zijn anomalien.
  • De codes in het Incription-bestand verwijzen naar de jaargegevens. Voor jaargegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum niet gekend.
  • De codes in het periode-bestand verwijzen naar de periodegegevens. Voor periodegegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum wel gekend.
  • Een persoon kan in één loopbaanjaar verschillende loopbaancodes hebben. Dit is onder andere het geval wanneer een werknemer meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer de werknemer loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke loopbaancodes (vakantiegeld, premies).
  • Bepaalde loopbaancodes vallen onder de categorie ‘werknemer’, het onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan bij deze codes niet worden gemaakt. Naast statutairen, zijn ook contractuele werknemers bij de overheid zichtbaar in de loopbaangegevens. Contractuelen hebben geen specifieke loopbaancodes maar worden ondergebracht bij de codes ‘werknemer’.
  • Statutairen hebben specifieke loopbaancodes (loopbaancodes 700-899 en 1700-1708).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
000Arbeiders:loon-, arbeidstijdgegeven en gelijkgestelde dagen 01/01/1954 - ∞ /
001Arbeiders:familie-ondernemingen 01/01/1954 - ∞ /
002Arbeiders:inwonend huispersoneel 01/01/1954 - ∞ /
003Arbeiders:in-en uitwonend huispersoneel 01/01/1954 - ∞ /
004Arbeiders:regul-vrijwillige bijdragen-na 31/12/1953 01/01/1954 - ∞ /
005Arbeiders:regul-tewerkstelling buitenland 01/01/1954 - ∞ /
007Werknemers:regul-vrijwillige bijdragen-art 3ter 01/01/1954 - ∞ /
008Arbeiders:regul-opvoeding kinderen jonger dan 3 jaar 01/01/1954 - ∞ /
010Werknemers:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
011Werknemers:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
012Werknemers:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
013Werknemers:premie-arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
014Werknemers:premie-arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
015Werknemers:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
016Werknemers:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
017Werknemers:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
018Artiest:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
019Arbeiders:ongezonde beroepen 01/01/1954 - ∞ /
020Arbeiders:seizoenarbeid-dt 01/01/1954 - ∞ /
021Bediende-artiest:seizoenarbeid-dt 01/01/1954 - ∞ /
022Arbeiders:verbrekingsvergoeding -vt 01/01/1954 - ∞ /
023Werknemers:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
024Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
025Arbeiders:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit voor 2003 01/01/1954 - ∞ /
026Werknemers:premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
027Werknemers:premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
028Arbeiders:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
029Arbeiders:grens-seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
030Arbeiders:behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞ /
031Arbeiders:regul-lbo 01/01/1954 - ∞ /
032Arbeiders:regul-ongeval gemeen recht 01/01/1954 - ∞ /
033Arbeiders:regul-na gewoonlijke en hoofdzakelijke tew van 30j 01/01/1954 - ∞ /
034Werknemers:inactiviteitsdagen-ziekte/sanctie aangifte te laat 01/01/1954 - ∞ /
037Arbeiders:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
038Arbeiders:regul-echtgescheiden vrouwen 01/01/1954 - ∞ /
040Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-vrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
041Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-vrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
042Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-vrijw dt-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
043Arbeiders:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
044Arbeiders:inactiviteitsdagen bij werkverwijdering 01/01/1954 - ∞ /
045Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-bepaalde categorieen 01/01/1954 - ∞ /
047Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
048Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-onvrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
050Arbeiders:kortlopende contracten-vt 01/01/1954 - ∞ /
051Bedienden:kortlopende contracten-vt 01/01/1954 - ∞ /
052Arbeiders:kortlopende contracten-dt 01/01/1954 - ∞ /
053Bedienden:kortlopende contracten-dt 01/01/1954 - ∞ /
054Arbeiders:enkel vakantiegeld+vakantiedagen 01/01/1954 - ∞ /
055WERKNEMERS:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAITAIRE LONEN-VT 01/01/1954 - ∞ /
056WERKNEMERS:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAITAIRE LONEN-DT 01/01/1954 - ∞ /
057Werknemers:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
062Zeevarenden:vaartdagen 01/01/1954 - ∞ /
063Zeevarenden:lonen vaartdagen+shoregang+inactiviteitsdagen 01/01/1954 - ∞ /
064Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
065Arbeiders: halve uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
066Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
067Arbeiders: halve uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
068Bedienden: vol.uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
069Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
070Bedienden: vol.uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
071Bedienden:halve uitk.;stelsel 60jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
072Bedienden: halve uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
073Bedienden: halve uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
074Bedienden: halve uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
075Bedienden: halve uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
076Bedienden: halve uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
077Bedienden: halve uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
078Bedienden: halve uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
079Arbeiders: lbo dt >=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
080Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
081BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PREST >=2012 01/01/1954 - ∞ /
082Zeevarenden:regul-varende onder vreemde vlag 01/01/1954 - ∞ /
083Vast/contr:lbo; dt >=50j - vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
084Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j - vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
086WERKN:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAIT- Verhoogd recht-VT 01/01/1954 - ∞ /
087WERKN:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAIT- Verhoogd recht-DT 01/01/1954 - ∞ /
088Werknemers:verbrekingsvergoeding (premie) -vt 01/01/1954 - ∞ /
089Werknemers:verbrekingsvergoeding (premie) -dt 01/01/1954 - ∞ /
090Werknemers: vakantiedagen opgenomen tijdens werkloosheid 01/01/1954 - ∞ /
091WERKN. Stuurpers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
092WERKN. Stuurpers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
093WERKN. Cabinepers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
094WERKN. Cabinepers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
095Zeevarenden:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
096Zeevarenden:regul-tijdelijk ontslag-persoonlijke redenen 01/01/1954 - ∞ /
097Zeevarenden:studieverlof 01/01/1954 - ∞ /
098Zeevarenden:syndicale opdracht 01/01/1954 - ∞ /
100Arbeiders: lbo volledig-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
101Arbeiders: lbo dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
102Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
103BEDIENDEN:STUURPERSONEEL-BASISPREST Deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
104Arbeiders:verbrekingsvergoeding -dt 01/01/1954 - ∞ /
105BEDIENDEN:CABINEPERSONEEL-BASISPRESTATIES Deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
106Mijnwerkers:ondergrond-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
107Mijnwerkers:bovengrond-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
108Mijnwerkers:ondergrond gelijkgesteld 01/01/1954 - ∞ /
109Mijnwerkers:gesloten groeven 01/01/1954 - ∞ /
110Mijnwerkers:open groeven-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
111Mijnwerkers:onbepaalde categorie-inactiviteitsdagen 01/01/1954 - ∞ /
112Mijnwerkers:wachtvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
113Arbeiders:werkloos-vol daguitk; canadadry 01/01/1954 - ∞ /
114Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt- canadadry 01/01/1954 - ∞ /
115Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry 01/01/1954 - ∞ /
116Mijnwerkers:ondergrond-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
117Mijnwerkers:bovengrond-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
118Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt- canadadry 01/01/1954 - ∞ /
119Mijnwerkers:gesloten groeven-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
120Mijnwerkers:open groeven-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
121Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry 01/01/1954 - ∞ /
122Arbeiders:werkl-vol daguitk; canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
123Arbeiders:halve daguitk-vrijw dt- canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
124Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry-3de periode 01/01/1954 - ∞ /
125Bedienden:werkl-halve daguitk-vrijw dt- canadadry -3de period 01/01/1954 - ∞ /
126Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
127Werkn Cabinepersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
128Werkn Cabinepersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
129Werkn Stuurpersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
130Werkn Stuurpersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
131Ond.pers;: aangepaste arbeid met loonverlies-voltijds 01/01/1954 - ∞ /
132Ond.pers;: aangepaste arbeid met loonverlies-deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
133Mijnwerkers:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
134Ond.pers.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
135Ond.pers.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
136Werknemers:ontslagcompensatievergoeding 01/01/1954 - ∞ /
137ONDERWIJZEND PERSONEEL: deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
138WERKNEMERS:ontslagcompensatievergoeding-maand. betaling 01/01/1954 - ∞ /
139Werknemers:vakantiedagen niet opgen.ingevolge ziekte 01/01/1954 - ∞ /
141ONDERWIJZEND PERSONEEL KORTLOPEND CONTRACT - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
143Mijnwerkers:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
144Mijnwerkers:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
145Mynwerkers:werkloos-halve daguitkering-onvrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
146WERKNEMERS: ONTHAALOUDER - THUISARBEID (VOLTIJDS) 01/01/1954 - ∞ /
147Mijnwerkers:studieopdracht 01/01/1954 - ∞ /
148Mijnwerkers:regul-wetgevend mandaat 01/01/1954 - ∞ /
150Bedienden:loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
151Bedienden:familie-ondernemingen 01/01/1954 - ∞ /
154Bedienden:werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
155Bedienden:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
156Bedienden:inactiviteitsdagen-arbeidsongeval/beroepsziekte 01/01/1954 - ∞ /
160Bedienden:internationaal bureau douanetarieven 01/01/1954 - ∞ /
164Bedienden:werkloos-halve daguitkering-bepaalde categorieen 01/01/1954 - ∞ /
166Bedienden:prestaties minder dan 2 uur per dag 01/01/1954 - ∞ /
167Onderwijzend personeel 01/01/1954 - ∞ /
169Bedienden:behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞ /
171Artiest: vt+dt voor 2003 - vt vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
172Bedienden:verbrekingsvergoeding -vt 01/01/1954 - ∞ /
173Bedienden:stuurpersoneel-basisprestaties voltijds 01/01/1954 - ∞ /
175Bedienden:cabinepersoneel-basisprestaties voltijds 01/01/1954 - ∞ /
178Bedienden:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
179Bedienden:betaald op commissieloon 01/01/1954 - ∞ /
180Bedienden:regul-lbo 01/01/1954 - ∞ /
181Bedienden:regul-ongeval gemeen recht 01/01/1954 - ∞ /
182Bedienden:regul-na gewoonlijke en hoofdzakelijke tew van 30j 01/01/1954 - ∞ /
183Bedienden:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
186Bedienden:grens-seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
188Bedienden:regul-echtgescheiden vrouwen 01/01/1954 - ∞ /
189Bedienden:prestaties initieel arbeider omgezet naar bediende 01/01/1954 - ∞ /
190Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-vrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
191Bedienden:werkloos-halve daguitkering-vrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
192Bedienden:werkloos-halve daguitkering-vrijw dt-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
193Bedienden:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
194Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
195Bedienden:stuurpersoneel-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
196Bedienden:cabinepersoneel-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
197Bedienden:werkloos-halve daguitkering-onvrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
198Bedienden:regul-opvoeding kinderen jonger dan 3 jaar 01/01/1954 - ∞ /
200Werknemers:periode militaire dienst 01/01/1954 - ∞ /
201Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
202Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
204Arbeiders:periodes deeltijdse werkhervatting 01/01/1954 - ∞ /
205Arbeiders:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
206Arbeiders:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
211Werknemers:regul-periodes art3ter 01/01/1954 - ∞ /
213Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
214Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
215Zeevarenden:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
216Werknemers:periodes deeltijdse werkhervatting vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
218Werknemers:periodes-gehele of gedeeltelijke werkverwijdering 01/01/1954 - ∞ /
219Werknemers:tijdelijke arbeidsongeschiktheid bz vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
222Werknemers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
223Werknemers:tijdelijke arbeidsongeschiktheid ao vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
224Werknemers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
225Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
226Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
227Werknemers:lbo-kinderen jonger dan 6 jaar 01/01/1954 - ∞ /
228Mynwerkers:regul-tussen stopzetting aktiviteit en 31/12/1996 01/01/1954 - ∞ /
229Mijnwerkers:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
230Mijnwerkers:werkloos-ingevolge sluiting mijn 01/01/1954 - ∞ /
231Mijnwerkers:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
233Mijnwerkers:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
234Werknemers:periode vt-variabele arbeidsstelsels 01/01/1954 - ∞ /
237Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
238Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
240Bedienden:periodes deeltijdse werkhervatting 01/01/1954 - ∞ /
241Bedienden:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
242Bedienden:regul-studieperiode-oude wet voor 1954 01/01/1954 - ∞ /
245Bedienden:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
246Bedienden:regul-periodes voor 01/07/1957 01/01/1954 - ∞ /
247Bedienden:burgerluchtvaart-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
248Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
249Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
250Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
251Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
252Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
253Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
254Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
255Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
256Werknemers:regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
257Bedienden:stuurpersoneel-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
258Bedienden:cabinepersoneel-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
259Bedienden:beroepsjournalist-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
260Werknemers:periodes inkomensvervangende tegemoetkoming 01/01/1954 - ∞ /
261Werknemers:periodes integratietegemoetkoming 01/01/1954 - ∞ /
262Werknemers:regul-grens-en seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
263Werknemers:inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf 01/2006 01/01/1954 - ∞ /
264Werknemers:integratietegemoetkoming vanaf 01/2006 01/01/1954 - ∞ /
273WERKNEMERS: MILITAIRE DIENST KLEIN KASTEELTJE 01/01/1954 - ∞ /
274WERKNEMERS:PERIODE MILITAIRE DIENST - Bevestigd 01/01/1954 - ∞ /
275WERKNEMERS:PERIODE MILITAIRE DIENST - Op pensioen 01/01/1954 - ∞ /
276WERKNEMERS:Gewetensbezwaarde 01/01/1954 - ∞ /
277Werknemers: periode ontwikkelingshulp (vrijstelling militaire dienst - art.16 van de wet van 30/04/1962) 01/01/1954 - ∞ /
278Werknemers: periode militaire dienst - vrijwilliger korte termijn 01/01/1954 - ∞ /
288Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
289Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
290Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
291Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
292Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
293Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
294Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
295Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
296Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
297Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
298Arbeider: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
299Arbeider: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
300Arbeiders:rszppo-schematische methode-vt 01/01/1954 - ∞ /
301Arbeiders:seizoen-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
302Arbeiders:tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1954 - ∞ /
303Arbeiders:werkloos-behoud van rechten-igu-dt 01/01/1954 - ∞ /
304Arbeiders:halftijds brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
305Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-beschutte werkpl 01/01/1954 - ∞ /
306Arbeiders:volledig brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
307Arbeiders:volledig brugpensioen-deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
308Arbeiders:lbo dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
309Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
310Arbeiders:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
311Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
312Arbeiders:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
313Arb/bed:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
314Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
315Arb/bed:lbo-palliatief->=50-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
316Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
317Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
318Arb/bed:lbo-zwaar zieke -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
319Arb/bed:lbo-zwaar zieke-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
320Arb/bed:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
321Arb/bed:lbo-zwaar zieke-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
322Arbeiders:rszppo-schematische methode-verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
323Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
324Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
325Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
327Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
328Arbeiders:rszppo-schematische methode-dt 01/01/1954 - ∞ /
329Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/1954 - ∞ /
330Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/1954 - ∞ /
331Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
332Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
333Werknemers:tijdskred dt->=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
334Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
335Arb/bed:lbo-ouderschap-vt 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
336Werknemers:tijdskred dt->=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
337Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
338Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
339Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
340Vast/contr.:lbo-ouderschap- volledig 01/01/1954 - ∞ /
341Vast/contr:lbo-medische bijstand -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
342Werknemers:verbrekingsvergoeding-dt 01/01/1954 - ∞ /
343BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PREST zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
344Arbeiders:tijdelijk werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
345Arbeiders:tijdelijk werkloos-beschutte werkplaats 01/01/1954 - ∞ /
346Arbeiders:tijdelijk werkloos-halve daguitkering-vrywillig dt 01/01/1954 - ∞ /
347Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
348Vast/contr:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
349Arb/bed:lbo-palliatief->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
350Vast/contr.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
351Vast/contr:lbo-volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
352Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
353Vast/contr.:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
354Arb/bed:lbo-zwaar zieke-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
355Arb/bed:lbo-zwaar zieke-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
356Vast/contr:tijdskrediet volledig->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
357Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
358Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
360Vast/contr.:lbo-ouderschap - <50j - volledig - 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
361Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
362Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
363Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
364Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt pr. zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
365Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
366Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt pr. herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
367Arbeiders: lbo volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
368Arbeiders: lbo dt <50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
369Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prest >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
370Arb/bed:lbo volledig-dt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
371Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
372Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
374Arb/bed:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
375Vast/contr.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
376Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
377Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
378Arbeiders: voll.uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
379Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
380Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
381Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO 91 01/01/1954 - ∞ /
382Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
383Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
384Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
385Vast/contr.:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
386Arbeiders: lbo volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
387Arbeiders: voll.uitk.;stelsel 60 jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
388Arbeiders: voll. uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
389Arbeiders:werkloos-vol daguitk; 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
390Arbeiders:gelijktijdige/occasionele prestaties 01/01/1954 - ∞ /
391Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
392Arbeiders: lbo dt <50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
393Werknemers:deelt met behoud van rechten 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
394Arbeiders:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
395Bedienden:werkloos-vol daguitk 3de per 01/01/1954 - ∞ /
396Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
397Bedienden:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
398Mijnwerkers:werkloos-vol daguitk 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
400Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
401Bedienden:seizoen-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
402Bedienden:tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1954 - ∞ /
403Bedienden:werkloos-behoud van rechten-IGU-dt 01/01/1954 - ∞ /
404Bedienden: halftijds brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
405Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-beschutte werkpl 01/01/1954 - ∞ /
406Bedienden:volledig brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
407Bedienden:volledig brugpensioen-deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
408Bedienden:lbo dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
409BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PRESTATIES 01/01/1954 - ∞ /
410Bedienden:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
411Bedienden:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
412Bedienden:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
413Bedienden:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
414Bedienden:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
415Bedienden: voll.uitk.;stelsel 60 jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
416Bedienden: voll. uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
417Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
418Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
419Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
420Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
421Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
422Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
423Bedienden: voll.uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
424Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
425Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
426WERKNEMERS: ONTHAALOUDER - THUISARBEID (DEELTIJDS) 01/01/1954 - ∞ /
427BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST Loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
430ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
431ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
432BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST zwaar werk- knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
433BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
434ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
435ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
436ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
437Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
438Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
439Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
440ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
441ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
442ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
443ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
444Bedienden:tijdelijk werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
445Bedienden:tijdelyk werkloos-beschutte werkplaats vol daguitk 01/01/1954 - ∞ /
446Bedienden:tijdelyk werkloos-halve daguitkering-vrywillig dt 01/01/1954 - ∞ /
447Bedienden:onthaalouder-opvanguitkering 01/01/1954 - ∞ /
448Bedienden:onthaalouder-vakantie-en feestdagen-dt 01/01/1954 - ∞ /
449Bedienden:onthaalouder-loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
450Bedienden:rszppo-schematische methode-vt 01/01/1954 - ∞ /
451Bedienden:rszppo-verzorgend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
452Bedienden:rszppo-verzorgend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
453Bedienden:onthaalouder-vakantie-en feestdagen-vt 01/01/1954 - ∞ /
454Bedienden:onthaalouder-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
455Werknemers:verlof voor pleegzorgen 01/01/1954 - ∞ /
456Contr: arbeiders: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
457Contr: bedienden: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
458ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
459Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
460Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
461Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
462BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
463BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
464BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
465BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
466BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
467BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
468BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - 35J professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
469BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - 20J nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
470BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
471BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
472Bedienden:rszppo-schematische methode-verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
473BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
474BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
475BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
476BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
477BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - 35J professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
478Bedienden:rszppo-schematische methode-dt 01/01/1954 - ∞ /
479BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - 20J nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
480Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
481Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
482Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
483Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
484Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
485Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
486Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
487Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
488Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
489Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
490Bedienden:gelijktijdige/occasionele prestaties 01/01/1954 - ∞ /
491Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
492Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
493Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
494Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
495Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
496Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
497ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
498ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
499ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
500Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-periode rsz 01/01/1954 - ∞ /
501Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-periode rszppo 01/01/1954 - ∞ /
502Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-verbrekingsverg 01/01/1954 - ∞ /
503ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
504Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
505Vast/contr:lbo volledig-vt prest met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
506Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
507Vast/contr:lbo-volledig-dt prest met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
508Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU 01/01/1954 - ∞ /
509ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
510Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
511Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
512Werknemers:behoud van rechten:IGU:verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
513Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-rva dagen-IGU 01/01/1954 - ∞ /
514Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-tijd werkl-IGU 01/01/1954 - ∞ /
515Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
516ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
517Vast/contr:lbo-volledig-dt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
518Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-IGU 01/01/1954 - ∞ /
519Vast/contr:tijdskrediet volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
520Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
522Arbeiders: vol.uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
523Werknemers:adoptieverlof 01/01/1954 - ∞ /
525Arb/bediende: aanvullende vakantie 01/01/1954 - ∞ /
526Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
527Arbeiders: halve uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
528Vast/contr:tijdskrediet volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
529Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
530Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
531Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
532Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-verbr -rszppo 01/01/1954 - ∞ /
533Arbeiders:halve uitk.;stelsel 60jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
534Arbeiders: halve uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
535Vast/contr:lbo-volledig-dt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
536ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
537Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-interim onderwys 01/01/1954 - ∞ /
538Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-rszppo-zonder IGU 01/01/1954 - ∞ /
539ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
540ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
541ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
542ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
543ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
544ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
545ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
546ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
547ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
548ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
549ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
550Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-rsz 01/01/1954 - ∞ /
551Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-rszppo 01/01/1954 - ∞ /
552Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-verbrekingverg rsz 01/01/1954 - ∞ /
553Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-verbrekingverg rszppo 01/01/1954 - ∞ /
554WERKN: PREMIES FLEXIJOB (ONAFHANKELIJK VAN PRES.) - VT 01/01/1954 - ∞ /
555WERKN: PREMIES FLEXIJOB (ONAFHANKELIJK VAN PRES.) - DT 01/01/1954 - ∞ /
556ARBEIDER: VAKANTIEDAGEN FLEXIJOB 01/01/1954 - ∞ /
557ARBEIDER: FLEXIJOB - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
558ARBEIDER: FLEXIJOB - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
559BEDIENDE: FLEXIJOB - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
560BEDIENDE: FLEXIJOB - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
561BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
562BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
563BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
564BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
565BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
566BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
567BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
568BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
569BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
570BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
571BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
572BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
573BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
574BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
575BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
576BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
577BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
578BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
579Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
580Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
581Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
582Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
583Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
584Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
585Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
586Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
587Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
588Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
589Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
590Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
591Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
592Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
593Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
594Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
595Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
596Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
597BEDIENDE: VAKANTIEDAGEN FLEXIJOB 01/01/1954 - ∞ /
598Bediende: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
599Bediende: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
606Onderwijzend personeel: premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
607Onderwijzend personeel: premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
608Onderwijzend personeel: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
609Onderwijzend personeel: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
610Onderwijzend personeel: premie-arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
611Onderwijzend personeel: premie-arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
612Werknemers: moederschapsrust (vanaf 2003) 01/01/1954 - ∞ /
613Werknemers: vaderschapsverlof (vanaf 2003) 01/01/1954 - ∞ /
622Werknemers: pleegouderverlof 01/01/1954 - ∞ /
623Werknemers: lbo-mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
624Vastbenoem./contract.: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
625WERKNEMERS:VERBREKINGSVERGOEDING (PREMIE) -VT 01/01/1954 - ∞ /
626WERKNEMERS:VERBREKINGSVERGOEDING (PREMIE) -DT 01/01/1954 - ∞ /
630Bediende: <50j: lbo - ouderschap corona - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
631Vastbenoem./contract. : <50j: lbo - ouderschap corona - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
635Werknemers: >=50j: lbo-mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
636Vastbenoem./contract.s: >=50j: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
700Vastbenoemd: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
701Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
702Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
703Vastbenoemd:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
704Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
705Vastbenoemd:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
706Vastbenoemd:lbo-palliatief->=50-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
707Vastbenoemd.:lbo-ouderschap- volledig 01/01/1954 - ∞ /
708Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
709Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
710Vastbenoemd:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
711Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
712Vastbenoemd:lbo-medische bijstand-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
713Vastbenoemd:lbo-medische bijstand -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
714Vastbenoemd:lbo-medische bijstand-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
715Vastbenoemd.:lbo-ouderschap- volledig - 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
716Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
717Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
718Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
719Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
720Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
721Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
722Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
723Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
724Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
725Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
726Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
727Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
728Vastbenoemd:lbo of tijdskrediet-zonder uitkering 01/01/1954 - ∞ /
729Vastbenoemd:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
730Vastbenoemd:militie-verplichtingen 01/01/1954 - ∞ /
731Vastbenoemd: onthaalouder 01/01/1954 - ∞ /
732Contr: bedienden: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
733VASTBENOEMD:PREMIE-ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
734VASTBENOEMD:PREMIE-ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
735VASTBEN.: OND. PERS. AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
736VASTBEN.: OND.PERS: AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
737VASTBEN.: OND.PERS.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
738VASTBEN.:OND.PERS.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
739Vastbenoemd: arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
740Vastbenoemd: arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
741Vastbenoemd: premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
742Vastbenoemd: premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
743Vastbenoemd: verbrekingsvergoeding-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
744Vastbenoemd: verbrekingsvergoeding-dt 01/01/1954 - ∞ /
745Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
746Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
747Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid(gelijkgesteld)-vt 01/01/1954 - ∞ /
748Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid(gelijkgesteld)-dt 01/01/1954 - ∞ /
749Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
750Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
751Vastbenoemd: bezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
752Vastbenoemd: bezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
753Vastbenoemd: vol. terbeschikkingstelling (m.recht verhoging)-vt 01/01/1954 - ∞ /
754Vastbenoemd: vol. terbeschikkingstelling (m.recht verhoging)-dt 01/01/1954 - ∞ /
755Vastbenoemd: tijdelijke ontstentenis gezondheid (militairen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
756Vastbenoemd: tijdelijke ontstentenis gezondheid (militairen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
757Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
758Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
759Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
760Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
761Vastbenoemd:onderwijzend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
762Vastbenoemd:onderwijzend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
763Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-dt 01/01/1954 - ∞ /
764Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
765Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
766Vastbenoemd:aang.arbeid+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
767Vastbenoemd:aang.arbeid+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
768Vastbenoemd:aang.arbeid+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-vt 01/01/1954 - ∞ /
769Vastbenoemd:aang.arbeid+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-dt 01/01/1954 - ∞ /
770Vastbenoemd:aang.arbeid+tijdelijke ontst.gezondheid (milit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
771Vastbenoemd:aang.arbeid+tijdelijke ontst.gezondheid (milit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
772Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-vt 01/01/1954 - ∞ /
773Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-dt 01/01/1954 - ∞ /
774Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
775Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
776Vastbenoemd:arbeidverdel.+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
777Vastbenoemd:arbeidverdel.+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
778Vastbenoemd:arbeidverdel.+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-vt 01/01/1954 - ∞ /
779Vastbenoemd:arbeidverdel.+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-dt 01/01/1954 - ∞ /
780Vastbenoemd:arbeidverdel.+tijdelijk ontst.gezondheid (milit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
781Vastbenoemd:arbeidverdel.+tijdelijk ontst.gezondheid (milit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
782Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-vt 01/01/1954 - ∞ /
783Vastbenoemd:rszppo-verzorgend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
784Vastbenoemd:rszppo-verzorgend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
785Vastbenoemd: verlof voor pleegzorgen 01/01/1954 - ∞ /
786Vastbenoemd: aanvullende vakantie 01/01/1954 - ∞ /
787Vastbenoemd: adoptieverlof 01/01/1954 - ∞ /
788Vastbenoemd:met standplaats in het buitenland-vt 01/01/1954 - ∞ /
789Vastbenoemd:met standplaats in het buitenland-dt 01/01/1954 - ∞ /
790VASTBEN.: OND. PERS.: KORTLOPEND CONTRACT - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
791VASTBEN.: OND. PERS.: KORTLOPEND CONTRACT - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
792Vastbenoemd:ontslagcompensatievergoeding 01/01/1954 - ∞ /
793Vastbenoemd:ontslagcompensatievergoeding-maandelijkse betaling 01/01/1954 - ∞ /
794Vastbenoemd: totale afwezigheid onb. politiek verlof 01/01/1954 - ∞ /
795Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
796Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
797Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
798Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
799Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
800Vastben.: Afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-VT 01/01/1954 - ∞ /
801Vastben.: Niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
802Vastben.: Afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
803Vastben.: Ouderschapsverlof 01/01/1954 - ∞ /
804Vastben.: Onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
805Vastben.: Verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden) 01/01/1954 - ∞ /
806Vastben.: Terbeschikkingstelling met wachtwedde 01/01/1954 - ∞ /
807Vastben.:Terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging) 01/01/1954 - ∞ /
808Vastben.: Terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen) 01/01/1954 - ∞ /
809Vastben.: Onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
810Vastben.: Bezoldigde afwezigheid (non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
811Vastben.: Verlof zonder wedde (admin. non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
812Vastben.: Ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang) 01/01/1954 - ∞ /
813Vastben.: Terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde) 01/01/1954 - ∞ /
814Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.) 01/01/1954 - ∞ /
815Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen) 01/01/1954 - ∞ /
816Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.) 01/01/1954 - ∞ /
817Vastben.: Verlof of loopbaanonderbreking (palliatief,...) 01/01/1954 - ∞ /
818Vastben.: Automatische indisponibiliteitsstel.(militair) 01/01/1954 - ∞ /
819Vastben.: Vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair) 01/01/1954 - ∞ /
820Vastben.: Gelijktijdige afwezigheden(combinatie Reorg.M.) 01/01/1954 - ∞ /
821Vastbenoemd: onderwijzend personeel (10/12)-vt 01/01/1954 - ∞ /
822Vastbenoemd: onderwijzend personeel (10/12)-dt 01/01/1954 - ∞ /
823Vastbenoemd: afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-vt 01/01/1954 - ∞ /
824Vastbenoemd: afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-dt 01/01/1954 - ∞ /
825Vastbenoemd: niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
826Vastbenoemd: niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
827Vastbenoemd: afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
828Vastbenoemd: afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
829Vastbenoemd: ouderschapsverlof-vt 01/01/1954 - ∞ /
830Vastbenoemd: ouderschapsverlof-dt 01/01/1954 - ∞ /
831Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
832Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
833Vastbenoemd: verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden)-vt 01/01/1954 - ∞ /
834Vastbenoemd: verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden)-dt 01/01/1954 - ∞ /
835Vastbenoemd: terbeschikkingstelling met wachtwedde-vt 01/01/1954 - ∞ /
836Vastbenoemd: terbeschikkingstelling met wachtwedde-dt 01/01/1954 - ∞ /
837Vastbenoemd:terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging)-vt 01/01/1954 - ∞ /
838Vastbenoemd:terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging)-dt 01/01/1954 - ∞ /
839Vastbenoemd: terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
840Vastbenoemd: terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
841Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
842Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
843Vastbenoemd: bezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
844Vastbenoemd: bezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
845Vastbenoemd: verlof zonder wedde (admin. non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
846Vastbenoemd: verlof zonder wedde (admin. non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
847Vastbenoemd: ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang)-vt 01/01/1954 - ∞ /
848Vastbenoemd: ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang)-dt 01/01/1954 - ∞ /
849Vastbenoemd: terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde)-vt 01/01/1954 - ∞ /
850Vastbenoemd: terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde)-dt 01/01/1954 - ∞ /
851Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
852Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
853Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
854Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
855Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
856Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
857Vastbenoemd: verlof of lbo (palliatief,...)-vt 01/01/1954 - ∞ /
858Vastbenoemd: verlof of lbo (palliatief,...)-dt 01/01/1954 - ∞ /
859Vastbenoemd: automatische indisponibiliteitsstel.(militair)-vt 01/01/1954 - ∞ /
860Vastbenoemd: automatische indisponibiliteitsstel.(militair)-dt 01/01/1954 - ∞ /
861Vastbenoemd: vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair)-vt 01/01/1954 - ∞ /
862Vastbenoemd: vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair)-dt 01/01/1954 - ∞ /
863Vastbenoemd: gelijktijdige afwezigheden(combinatie m.reorg.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
864Vastbenoemd: gelijktijdige afwezigheden(combinatie m.reorg.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
865Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
866Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
867Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
868Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
869Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
870Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
871Vastbenoemd: voll.lbo - palliatieve zorg-vt 01/01/1954 - ∞ /
872Vastbenoemd: voll.lbo - palliatieve zorg-dt 01/01/1954 - ∞ /
873Vastbenoemd: voll.lbo - ernstige ziekte-vt 01/01/1954 - ∞ /
874Vastbenoemd: voll.lbo - ernstige ziekte-dt 01/01/1954 - ∞ /
875Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ouderschapsverlof-vt 01/01/1954 - ∞ /
876Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ouderschapsverlof-dt 01/01/1954 - ∞ /
877Vastbenoemd: gedeelt.lbo - palliatieve zorg-vt 01/01/1954 - ∞ /
878Vastbenoemd: gedeelt.lbo - palliatieve zorg-dt 01/01/1954 - ∞ /
879Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ernstige ziekte-vt 01/01/1954 - ∞ /
880Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ernstige ziekte-dt 01/01/1954 - ∞ /
881Vastbenoemd:4d-week met premie/ht werken vanaf 50 of 55j. 01/01/1954 - ∞ /
887Vastben.: Volledige afwezigheid voorafgaand pensioen (met wachtwedde) (operationeel politiepersoneel) 01/01/1954 - ∞ /
888Vastben.: verlof of dienstvrijstelling (tijdelijk andere functie) (onderwijzend personeel) 01/01/1954 - ∞ /
889Vastben.: Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar-VT 01/01/1954 - ∞ /
890Vastben.: Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar-DT 01/01/1954 - ∞ /
891Vastben.: Verlof of dienstvrijstelling toegekend aan een personeelslid van het onderwijs om tijdelijk of voorlopig een andere functie in het niet universitair onderwijs-DT 01/01/1954 - ∞ /
892Vastben.: Verlof of dienstvrijstelling toegekend aan een personeelslid van het onderwijs om tijdelijk of voorlopig een andere functie in het niet universitair onderwijs-VT 01/01/1954 - ∞ /
893Vastben.: Onderwijzend Personeel met volledige onderbreking van het werk - VT 01/01/1954 - ∞ /
894Vastben.: Onderwijzend Personeel met volledige onderbreking van het werk - DT 01/01/1954 - ∞ /
895Vastben.: Volledige onderbreking van het werk - VT 01/01/1954 - ∞ /
896Vastben.: Volledige onderbreking van het werk - DT 01/01/1954 - ∞ /
897Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
898Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
899Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
1000Arbeiders:werkl-vol daguitk; canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1001Arbeiders:halve daguitk-vrijw dt- canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1002Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry-2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1003Bedienden:werkl-halve daguitk-vrijw dt- canadadry -2de period 01/01/1954 - ∞ /
1004Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1005Arbeiders:werkloos-vol daguitk; 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1006Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1007Werknemers:deelt met behoud van rechten 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1008Arbeiders:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1009Bedienden:werkloos-vol daguitk 2de per 01/01/1954 - ∞ /
1010Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1011Bedienden:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1012Mijnwerkers:werkloos-vol daguitk 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1013Werknemers : Regularisatie van de studiejaren voor werknemers 01/01/1954 - ∞ /
1014Werknemers : Regularisatie van de studiejaren voor beroepsjournalisten 01/01/1954 - ∞ /
1015WN: Vlaamse overbruggingspremie 01/01/1954 - ∞ /
1018Zeevarenden: ziektedagen 01/01/1954 - ∞ /
1019Zeevarenden: werkloosheid 01/01/1954 - ∞ /
1020Zeevarenden: verlof 01/01/1954 - ∞ /
1035Permanente arbeidsongeschiktheden - Verklaring 01/01/1954 - ∞ /
1036Permanente arbeidsongeschiktheden - Genezing 01/01/1954 - ∞ /
1037Volksvertegenwoordiger : vergoeding voor uitoefening van regionaal of federaal mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1038Volksvertegenwoordiger : uittredingsvergoeding van een federaal of regionaal mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1041Saldo mobiliteitsbudget uitbetaald in geld 01/01/1954 - ∞ /
1042Werknemers: aanvullende vergoeding SWT 01/01/1954 - ∞ /
1043Werknemers: aanvullende vergoeding ontslagen werknemers 01/01/1954 - ∞ /
1044Werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanonderbreking 01/01/1954 - ∞ /
1045Werknemers: verbrekingsvergoeding (premie) - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
1046Werknemers: verbrekingsvergoeding (premie) - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
1047Werknemers: aanvullende vergoeding SWT (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1048Werknemers: aanvullende vergoeding ontslagen werknemers (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1049Werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanonderbreking (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1050Federaal of regionaal regeringslid : vergoeding voor uitoefening van mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1051Federaal of regionaal regeringslid : uittredingsvergoeding voor uitoefening van mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1052Werknemers: Reservemilitair 01/01/1954 - ∞ /
1272Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
1273Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
1274Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet - loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
1275Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet - loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /