Variabele: Rol alternatieve instantie erkennend

Een verbetering voorstellen

Naam

Rol alternatieve instantie erkennend

Afkorting

alt_instantie_rol_erk

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Een instantie is verantwoordelijk voor het organiseren, uitreiken en erkennen van een bepaald type bewijs. In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat een andere, derde instantie één of meer van deze rollen waarneemt. Het attribuut rol alternatieve instantie wordt daarbij gebruikt om aan te geven in welke hoedanigheid de alternatieve instantie optreedt.

Hier neemt de instantie de rol voor het erkennen van een bepaald type bewijs waar.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 31/12/2013

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/