Variabele: Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld

Afkorting

Mcotdpv

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage dubbel vakantiegeld - bedrag voor het geheel van de werkgeversaangifte

Bron

DWH_ONSS_StatbaseM

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 wordt het vakantiegeld enkel geaggregeerd over de ganse onderneming aangegeven, en niet langer op individueel niveau.

Internationale compatibiliteit

/