Variabele: Reden stopzetting van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden stopzetting van de entiteit

Afkorting

ent_stopreason

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de reden van de stopzetting van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
006Stopgezet wegens vervanging nummer dubbele gereg. entiteit 01/01/1954 - ∞
011Activiteitstopzetting in België 01/01/1954 - ∞
014Sluiting van de vereffening 01/01/1954 - ∞
015Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
016 Stopzetting activiteiten 01/01/1954 - ∞
017Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1954 - ∞
018Stopgezet in bekendmaking 01/01/1954 - ∞
019Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/1954 - ∞
021Fusie door overneming 01/01/1954 - ∞
022Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1954 - ∞
023Splitsing 01/01/1954 - 31/12/2004
024Splitsing door opslorping 01/01/1954 - ∞
025Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1954 - ∞
026Gemengde splitsing 01/01/1954 - ∞
050Stopzetting in opening faillissement 01/01/1954 - ∞
051Sluiting van het faillissement in geval verschoonbaarheid 01/01/1954 - ∞
052 Sluiting v/h faillissement geval  niet-verschoonbaarheid 01/01/1954 - ∞
053 Vonnis sluiting van het faillissement 01/01/1954 - ∞
054Stopzetting in sluiting faillissement 01/01/1954 - ∞
111Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/1954 - ∞