Bron DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Coverage/scope

  • Het bestand van het RSVZ (ook het 'pensioenbeslissingsbestand' genoemd) bevat vanaf 2015 alle nieuw genomen beslissingen of alle nieuwe toekenningen van een echtscheidingspensioen als zelfstandige.
  • Het bestand bevat de berekeningsgegevens voor deze echtscheidingspensioenen van zelfstandigen. De uitbetalingsgegevens zijn zichtbaar in het Pensioenkadaster.

Periodiciteit

Het bestand is een jaarbestand met alle pensioenbeslissingen genomen in dat jaar.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid in dit bestand is een recht op een echtscheidingspensioen.

Structuur

Het bestand is gestructureerd per individuele pensioenbeslissing.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het RSVZ is bevoegd voor de toekenning en de berekening van de pensioenen van de zelfstandigen. De uitbetaling van deze pensioenen gebeurt door de FPD. Iedereen in dit bestand is dus pensioengerechtigd in een bepaald jaar maar dat wil niet zeggen dat de effectieve uitbetaling van het pensioen ook in datzelfde jaar zal plaatsvinden.
  • Het pensioenbeslissingsbestand bevat alle nieuw genomen beslissingen die recht geven op een zelfstandigenpensioen. Herzieningen van die pensioenbeslissing op een later moment zijn bijgevolg niet zichtbaar.

Links

Website van het RSVZ.