Bron DWH_BCSS_Emploi

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Naam

DWH_BCSS_Emploi

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat gegevens over de tewerkstelling van de leden van de privé-huishoudens wonend in België, met uitzondering van de personen in het wachtregister.

Periodiciteit

De gegevens zijn beschikbaar per kwartaal.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Meer informatie over de constructie van de tewerkstellingsgraden kan u terugvinden in deze methodologische nota (Tewerkstellingsgraad DWH AM&SB).

Links

/