Variabele: Bijdrage tijdelijke werkloosheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage tijdelijke werkloosheid

Afkorting

Cotcht

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag supplementaire bijdrage tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze werkgeversbijdrage is bestemd voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen. Vervangen door Contributioncode 859.

Internationale compatibiliteit

/