Variabele: Gepresteerde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde dagen

Afkorting

Working_days

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde dagen, omgerekend naar de 6 dagen week. Een volledig gewerkt jaar bestaat dus uit 312 dagen.

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit zijn alle dagen waarvoor een vergoeding betaald werd door de werkgever.
  • Bij bedienden worden de vakantiedagen opgenomen bij de gepresteerde dagen, onder de volgende loopbaancodes: 015, 016, 017, 018, 021, 051, 053, 055, 056, 057, 150, 167, 172, 178, 342, 401, 402, 449, 451, 452, 454 en 490.
  • Tot en met 2002 werden de vakantiedagen van arbeiders geregistreerd als gelijkgestelde dagen, onder loopbaancode "000". Het vakantiegeld was niet opgenomen onder een afzonderlijke loopbaancode. Vanaf 2003 worden de vakantiedagen van arbeiders ook geregistreerd als gepresteerde dagen, onder de volgende loopbaancodes: 000, 015, 016, 017, 020, 022, 028, 050, 052, 055, 056, 057, 171, 301, 302, 390, 342, 451 en 452. Tevens wordt het enkel vakantiegeld aangegeven door de Rijkskas voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) onder loopbaancode 054.
  • Tot 2003 konden alleen de dagen in een 5 dagen regime worden omgezet naar een 6 dagen regime. De gewerkte en gelijkgestelde dagen in een ander regime konden niet worden omgezet. Hierdoor was het voor de personen met minder dan 312 dagen niet mogelijk te achterhalen of ze werkten in een ander regime dan wel of ze geen volledig jaar werkten in een 6 dagen regime (of omgezet 5 dagen regime). Vanaf 2003 (DMFA) kunnen de dagen altijd worden omgezet naar een 6 dagen regime.
  • Om het arbeidsvolume te bepalen moet het aantal gepresteerde dagen in combinatie worden gezien met de variabele "ref_mean_working_hours".
  • In bepaalde gevallen kan de waarde van deze variabele negatief zijn. Dit betreft anomaliëen.

Internationale compatibiliteit

/