Variabele: Gecumuleerde uitkeringen

Een verbetering voorstellen

Naam

Gecumuleerde uitkeringen

Afkorting

Cumul

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan of de betrokken persoon eveneens een uitkering ontvangt naar aanleiding van een arbeidsongeval, beroepsziekte of ongeval.

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2009

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen cumul 01/01/1997 - 31/12/2009
1Arbeidsongeval (alleen voor loontrekkenden) 01/01/1997 - 31/12/2009
2Beroepsziekte 01/01/1997 - 31/12/2009
3Ongeval 01/01/1997 - 31/12/2009
4Andere 01/01/1997 - 31/12/2009