Variabele: Reden van de stopzetting van de ondernemersvaardigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden van de stopzetting van de ondernemersvaardigheid

Afkorting

profession_endreason

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de reden van de stopzetting van de ondernemersvaardigheid.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
3Overlijden 01/01/1956 - ∞
4Ontslag 01/01/1961 - ∞
5Einde opdracht 01/01/1961 - ∞
6Stopgezet wegens vervanging nummer dubbele gereg. entiteit 01/01/1978 - ∞
10Ontbinding van rechtswege door het verlopen van de termijn 01/01/1996 - 31/12/2011
11Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) 01/01/1954 - ∞
12Vervroegde ontbinding 01/01/1975 - 31/12/2012
13Juridische ontbinding 01/01/1997 - 31/12/2010
14Sluiting van de vereffening 01/01/1957 - ∞
15Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1971 - ∞
16Activiteitstopzetting geregistreerde entiteit-nat. persoon 01/01/1954 - ∞
17Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1963 - ∞
18Stopgezet in bekendmaking 01/01/2002 - ∞
19Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/2010 - ∞
21Fusie door overneming 01/01/1968 - ∞
22Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1985 - ∞
23Splitsing 01/01/1996 - 31/12/2012
24Splitsing door opslorping 01/01/1995 - ∞
25Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1993 - ∞
26Gemengde splitsing 01/01/1994 - ∞
30Beroepsverbod 01/01/1994 - ∞
35Stopzetting vrijstelling 01/01/1964 - ∞
50Stopzetting in opening faillissement 01/01/1954 - ∞
51Sluiting van het faillissement in geval verschoonbaarheid 01/01/1976 - 31/12/2018
52Sluiting v/h faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/1954 - 31/12/2012
53Sluiting van het faillissement 01/01/1968 - ∞
54Stopzetting in sluiting faillissement 01/01/1981 - ∞
80Stopzetting vestigingseenheid 01/01/1972 - 31/12/2012
81Overdracht VE 01/01/1992 - 31/12/2012
82Overdracht entiteit 01/01/1984 - ∞
100Ambtshalve doorhaling 01/01/1992 - ∞
111Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/2006 - ∞
200Kaart niet omgeruild KB 11 maart 2013 01/01/1971 - 31/12/2015
999Geannuleerd dossier 01/01/1965 - 31/12/2012