Variabele: Begin ziekte

Een verbetering voorstellen

Naam

Begin ziekte

Afkorting

DiseaseBegin

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Begindatum van de primaire arbeidsongeschiktheid

Bron

/

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 30/09/2020

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Arbeidsongeschiktheid bestaat uit twee tijdvakken, met name het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid en het tijdvak van invaliditeit. Het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid duurt maximum één jaar, eventueel verlengd met de periode van de moedersrust, en begint te lopen op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Internationale compatibiliteit

/