Bron DWH_ONSS_WABRO

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_WABRO

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Coverage/scope

De WABRO-data (wat staat voor 'Working abroad') bevatten gegevens over de uitgaande detacheringen vanuit België en over de gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen.

De gegevens uit WABRO worden aan het DWH AM&SB aangeleverd in 2 afzonderlijke bestanden. Dit is het gevolg van een wijziging doorheen de jaren van de applicatie waarmee de WABRO-gegevens worden aangemaakt. Gegevens uit de eerste jaren zijn voornamelijk opgenomen in de databron DWH_ONSS_WABRO_ADABAS (Adabas is de applicatie waarmee deze WABRO-gegevens werden aangemaakt). De meer recente gegevens zijn vooral opgenomen in de databron DWH_ONSS_WABRO. In beide databronnen zijn voor elk jaar gegevens opgenomen.

De gegevens in DWH_ONSS_WABRO_ADABAS betreffen enkel uitgaande detacheringen vanuit België. De gegevens in DWH_ONSS_WABRO gaan over de uitgaande detacheringen vanuit België en over de gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen. In beide bronnen zijn de gegevens beperkt tot de werknemers (dus zonder zelfstandigen).

Periodiciteit

De gegevens worden aangeleverd in jaarbestanden.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is een dossier in WABRO.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/