Variabele: Bevordering van de werkgelegenheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bevordering van de werkgelegenheid

Afkorting

Promo

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Werknemer aangeworven in het kader van K.B. 495 01/01/2005 - 30/06/2007
2Werknemer aangeworven in het kader van de volgende maatregelen ter activering van de werkloosheidsuitkeringen, het leefloon of de financiële maatschappelijke hulp. De code mag enkel worden gebruikt voor de volgende tewerkstelling: - een tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma of een tewerkstelling in het kader van een sociale inschakelingseconomie (SINE) 01/01/2005 - 31/12/2016
3Werknemer aangeworven ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor halftijdse vervroegde uittreding of vrijwillige vierdagenweek (herverdeling van arbeid in de openbare sector); 01/01/2005 - 31/12/2013
5Werknemer aangeworven in het kader van het PRIME-programma 01/01/2005 - 31/12/2016
10Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
11Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
12Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
13Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1° van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
14Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2° van de wet van 24 december 1999 01/09/2011 - 31/03/2016
15Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3° van de wet van 24 december 1999 01/07/2005 - 30/06/2016
16Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
17Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2005 - 31/12/2016
18Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2006 - 31/12/2016
19Oudere werknemer volledige uitkeringsgerechtigde werkloze van ten minste 45 jaar waarvan de aanwerving gelijkgesteld wordt met een startbaanovereenkomst 01/01/2005 - 30/06/2005
21IBF-werknemers (KB nr. 493 van 31.12.1986) 01/01/2005 - 31/12/2016
22Sociale maribel, logistiek assistent (aangeworven in het kader van KB van 5.2.1997) 01/01/2005 - 30/06/2007
23Sociale maribel, andere werknemers dan logistiek assistent (aangeworven in het kader van KB van 5.2.1997) 01/01/2005 - 30/06/2007
24Contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van personeelsleden die een opleiding voglen tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige in het kader van de sociale maribel 01/01/2005 - 30/06/2005
25Onbestaande of oude codes 01/01/2006 - 31/12/2006 Anomalie