Variabele: Abnormale gebeurtenis

Een verbetering voorstellen

Naam

Abnormale gebeurtenis

Afkorting

DEVIATION

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de laatste gebeurtenis, afwijkend van het normale, die tot het ongeval heeft geleid. Dit is de beschrijving van hetgeen abnormaal verlopen is, de "afwijking" van het normale proces van uitvoering van het werk. De afwijking is de gebeurtenis die het ongeval veroorzaakt. Als er meerdere gebeurtenissen op elkaar volgen, dan wordt de laatste afwijkende gebeurtenis geregistreerd (die in tijd het dichtst bij het kwetsende contact staat).

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen informatie 01/01/2013 - 31/12/2016
10Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
11Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg 01/01/2013 - 31/12/2016
12Elektrische storing - met direct contact als gevolg 01/01/2013 - 31/12/2016
13Explosie 01/01/2013 - 31/12/2016
14Brand, vuurzee 01/01/2013 - 31/12/2016
19Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
20Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
21In vaste toestand - overlopen, kantelen 01/01/2013 - 31/12/2016
22In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien 01/01/2013 - 31/12/2016
23In gasvormige toestand - verdampen, aërosolvorming, gasvorming 01/01/2013 - 31/12/2016
24In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes 01/01/2013 - 31/12/2016
29Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
30Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
31Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen 01/01/2013 - 31/12/2016
32Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige) 01/01/2013 - 31/12/2016
33Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend) 01/01/2013 - 31/12/2016
34Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend) 01/01/2013 - 31/12/2016
35Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen 01/01/2013 - 31/12/2016
39Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
40Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel - handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
41Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief onbedoeld starten) en over de door de machine bewerkte materiaal 01/01/2013 - 31/12/2016
42Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd) 01/01/2013 - 31/12/2016
43Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het door het gereedschap bewerkte materiaal 01/01/2013 - 31/12/2016
44Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.) 01/01/2013 - 31/12/2016
45Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een dier 01/01/2013 - 31/12/2016
49Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
50Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
51Vallen van personen - van hoogte 01/01/2013 - 31/12/2016
52Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op dezelfde hoogte 01/01/2013 - 31/12/2016
59Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
60Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
61Op een snijdend voorwerp stappen 01/01/2013 - 31/12/2016
62Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen 01/01/2013 - 31/12/2016
63Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen, meegesleept worden 01/01/2013 - 31/12/2016
64Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen 01/01/2013 - 31/12/2016
69Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
70Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
71Optillen, dragen, opstaan 01/01/2013 - 31/12/2016
72Duwen, trekken 01/01/2013 - 31/12/2016
73Neerzetten, bukken 01/01/2013 - 31/12/2016
74Buigen, draaien, zich omdraaien 01/01/2013 - 31/12/2016
75Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden - zonder vallen 01/01/2013 - 31/12/2016
79Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
80Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
81Verrassing, schrik 01/01/2013 - 31/12/2016
82Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever 01/01/2013 - 31/12/2016
83Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs enz.) 01/01/2013 - 31/12/2016
84Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier 01/01/2013 - 31/12/2016
85Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel ook voor anderen ontstaat 01/01/2013 - 31/12/2016
89Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, maar hierboven niet vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016
99Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld 01/01/2013 - 31/12/2016