Variabele: Beroepscategorie van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroepscategorie van het slachtoffer

Afkorting

CATPROFVICT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan wat de beroepscategorie is van het slachtoffer (arbeider, bediende, uitzendkracht, huispersoneel, student, ...).

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " BERCAT " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AArbeider 01/01/2017 - ∞
BAdministratieve bedienden 01/01/2017 - ∞
CArbeider met een bediendestatuut 01/01/2017 - ∞
DOverige bedienden 01/01/2017 - ∞
EUitbreiding wet 01/01/2017 - ∞ Jongeren met een "studenten"baan
FHuispersoneel onderworpen SZ 01/01/2017 - ∞
GHuispersoneel niet onderworpen SZ 01/01/2017 - ∞
HUitzendkrachten arbeiders 01/01/2017 - ∞
IUitzendkrachten bedienden 01/01/2017 - ∞
JAndere "Wet 1971" 01/01/2017 - ∞
OUitzendkrachten studenten 01/01/2017 - ∞
POnbetaalde stagiairs 01/01/2017 - ∞
XStagiaire kleine statuten F1 : indien vergoedingsstelsel arbeidsongevallen zoals dat van de leerlingen (stagiairs met een bezoldigde leer-, stage- of ervaringsovereenkomst niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen) 01/10/2019 - ∞
YStagiaire kleine statuten F2 : indien afwijkend vergoedingsstelsel (stagiairs met een in principe niet-bezoldigde stage- of ervaringsovereenkomst – deze categorieën worden in het uitvoeringsbesluit vastgesteld). 01/04/2019 - ∞